bazarnews

کد خبر: ۵۶۶۲۰
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱
اخیرا خانواده میترا استاد برای نجفی رضایت دادند و او را بخشیدند در ادامه جزئیاتی از آزادی نجفی از زندان را بخوانید

محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران که همسر دومش را به قتل رسانده بودبه دلیل قتل در زندان به سر می برد و خانواده میترا استاد قصاص او را می خواستندکه وکیل نجفی و خانواده اش تلاش زیادی برای گرفتن رضایت از خانواده میترا استادکردند و بالاخره توانستند رضایت خانواده میترا استاد را بگیرند و نجفی از قصاص نجاتپیدا کرده است و برادر میترا استاد این خبر را منتشر کرد و نجفی در آستانه آزادیاز زندان قرار گرفته است در ادامه آزادی نجفی و اجرای حکم جرایم عمومیبرای شهردار سابق را در نیک صالحی بخوانید.

آزادی نجفی از زندان

به نظر می‌رسد محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران پس از گرفتن «گذشت»از اولیای دم همسرش میترا استاد، در آستانه آزادی از زندان قرار گرفته است؛زیرا به نظر به خاطر شخصیت، نوع جرم و خدمات نجفی، بسیار بعید استدادگاه، او را به خاطر جنبه عمومی جرم، مجددا محکوم کند.ماجرای آزادی نجفی را بخوانید

امید سلیمی بنی: محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران با گذشت خانوادهمیترا استاد، همسرش که به دست او کشته شد، از قصاص نجات پیدا کرد،ولی نکته در اینجاست که احتمال دارد او به دلایلی مانند جنبه عمومیجرم و جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز باز هم مجازات شود.

امروز صبح برادر میترا استاد از بخشش نجفی خبر داد و در صفحه اینستاگرامخود نوشت: «آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیمو خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم». هنوز جزییات چندانیاز شرایط گذشت که توسط وکیل خانواده استاد هم مورد تایید قرار گرفت، منتشر نشده است.

با این حال از جنبه عمومی دو جرم، یعنی دفاع مدعی العموم از شان و حیثیتزندگی اجتماعی انسانها، نجفی همچنان تحت تعقیب است و ممکن است مجازات شود.

 

محکومیت نجفی

محکومیت نجفی قطعی نیست

قید «احتمال دارد» و «ممکن است» از این جهت درباره مجازات احتمالی آیندهنجفی به کار می رود که او هنوز با حکم محکومیت قطعی روبرو نشده استو هنوز درباره جنبه عمومی جرم قتلی که انجام داد، تصمیم گیری نشده است.با این حال برخی از کاربران فضای مجازی معتقدند نجفی باید مورد تعقیب قرارگرفته و زندانی شود چون این خواست جامعه است.ماجرای آزادی نجفی را بخوانید

با وجود اظهارات این کاربران، هنوز قطعیت دو دلیلی که برای زندان نگهداشتننجفی مطرح است، اثبات نشده است؛ اول آنکه نجفی به دلیل حمل سلاحجنگی غیرمجاز به ۲ سال زندان محکوم شده است و این حکم حتما مورداعتراض حمیدرضا گودرزی، وکیل او قرار می گیرد، زیرا دفاعیات نجفی دربارهحمل اسلحه کمری، دفاعیات موجهی به نظر می رسد. او درباره حمل اینسلاح در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران گفت: من از سال ۶۰ مجوزاستفاده از سلاح را داشتم، اما از سال ۹۴ این مجوز تمدید شده بودو نمی‌دانم که تا دیروز اجازه استفاده از سلاح را داشتم یا نه.

وکیل او نیز بر این نکته تاکید کرد که از آنجایی که نجفی در سال ۱۳۹۶ به عنوانشهردار تهران انتخاب شد و تا پایان فروردین ماه ۹۷ در این مقام قرار داشت،حمل سلاح برای او مجاز شمرده می شد و طبیعی است در صورتی که برایتمدید مجوز حمل سلاح اقدام می کرد، برای او حمل سلاح، مجاز شمرده می شد.لذا با وجود این دفاعیات به نظر نمی رسد دادگاه تجدیدنظر با نگاه سختگیرانه ای،درباره حمل سلاح کمری نجفی، قائل به مجازات حبس ۲ ساله شود.

 

ماجرای آزادی نجفی از زندان

این را هم باید در نظر داشت در صورتی که نجفی از جنبه عمومی جرم قتل موردتعقیب قرار نگیرد، به دلیل نداشتن سوءپیشینه کیفری و نظر به شخصیت او،طبق قانون آیین دادرسی کیفری، هم دادگاه صادر کننده رای و هم دادستانو هم قاضی اجرای احکام می توانند در صورتی که حکم ۲ ساله زندان او بهخاطر حمل سلاح غیرمجاز قطعی شود، از مجازاتهای جایگزین و ارفاقاتقانونی نظایر آن مانند تعلیق اجرای حکم، رای باز، آزادی مشروط و مانندآن استفاده کرده و نجفی را به زندگی عادی برگردانند.

جرم قتل نجفی

جنبه عمومی جرم قتل شامل نجفی نمی شود

دلیل دوم برای در حبس نگهداشتن نجفی این است که طبق جنبه عمومی جرمو مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم (تعزیرات) که در قانونجدید مجازات اسلامی به آن ارجاع شده است، «هر کس مرتکب قتل عمدشود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشدو یا بهر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانتو امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال‌ محکوم می‌کند.»

این ماده قانونی می گوید در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد، اقدام نجفیموجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است،مجددا برای نجفی تشکیل جلسه می دهد و برای او حکم جدید منظور خواهد کرد.

نکته اینجاست که این ماده برای قاتلانی است که در منظر و مرآی مردم، دستبه قتل دیگران می زنند یا با به خطر انداختن امنیت جامعه، اقدام به قتل می کنند،مثلا در درگیری با ماموران دولتی مانند پلیس، اقدام به قتل می کنند یا به صورتیکه باعث ترس مردم شود، دست به قتل می زنند، مانند آنچه قاتلان زنجیره ایو سریالی با قتل افراد خاصی که دارای صفات مشترک هستند (مانند آنچه سعیدحنایی، قاتل معروف زنجیره ای در مشهد انجام داد) باعث می شوند مردم احساس سلب امنیت کنند.


نجفی و همسر دومش

بخشش و آزادی نجفی از زندان

مجازاتی که در این ماده از آن یاد شده، قطعا درباره قتل های در خفا، موردی،خانوادگی و به خصوص درباره کسی که مردم از او احساس ناامنی نمی کنند،نیست. به عبارت دیگر، دادگاه برای اینکه به این اقناع وجدانی برسد که اگرنجفی را از زندان رها کنیم، او باز هم دست به قتل خواهد زد یا اینکه با رها کردننجفی، قتل های خانوادگی زیاد خواهد شد و شوهران عصبانی، دست به قتلهمسران دوم خود می زنند، راه زیادی در پیش دارد، یعنی بعید به نظر می رسددادگاه، آزاد کردن نجفی پس از دریافت «گذشت» خانواده مقتوله را موجببی نظمی یا ناامنی در جامعه یا جرات یافتن نجفی برای قتل دیگری بداند.

از این رو، احساس می شود دادگاه با توجه به سوابق مدیریتی و اجرایی و سن و سالنجفی و کیفیت قتل که بر اثر حمله آنی خشم صورت گرفته، بسیار بعید است او را بهدلیل جنبه عمومی جرم، به زندان، محکوم کند. البته بین حقوقدانان اختلاف است آیابرای مجازاتی که در این ماده برای قاتل در نظر گرفته شده، دادگاه مجددا متهم رااحضار کرده و از او آخرین دفاع را اخذ می کند یا اینکه دادگاه طبق تشخیصی کهدر روند بررسی پرونده به آن رسیده، متهم را بدون اخذ آخرین دفاع، به مجازاتیمحکوم می کند که فرصت دفاع از آن داده نشده است؟

با وجود این تحلیل، به نظر می رسد آزادی نجفی، پس از اخذ تامین مناسببرای جرم حمل سلاح تا زمان قطعیت یافتن حکم بسیار نزدیک باشد.

نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر