بازارنیوز پیگیری می‌کند:
لیلاز: جمله منسوب به من دروغ است/ اصلا با آن رسانه مصاحبه نکردم

در پی انتشار جمله ای از قول سعید لیلاز در مورد جلسه رئیس جمهور با اقتصاددانان با این مضمون که : ما باید خفه خون بگیریم، خبرنگار بازارنیوز صحت و سقم ماجرا را از لیلاز پیگیر شد.

سعید لیلاز ضمن تکذیب این ادعا ، آن را بی اخلاقی رسانه ای نامید و تاکید کرد که مصاحبه ای با رسانه منتشر کننده این خبر، در این مورد انجام نداده است.

لیلاز در پایان بر مفید بودن جلسه با رئیس جمهور تاکید کرد.