افزایش سرمایه ۳۹۰ درصدی «وتجارت» مورد تایید سازمان بورس

در روز پنجشنبه هفته قبل، خبر افزایش سرمایه بانک تجارت بر روی سایت کدال رفت. این بانک اعلام کرد که پس مدت‌ها و پیگیری‌های انجام شده، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز به انجام افزایش سرمایه شده است. بر این اساس «وتجارت» می‌تواند سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش دهد و آن را از مبلغ چهار هزار و 570 میلیارد تومان به 25هزار و 500 میلیارد تومان، افزایش دهد.

این افزایش سرمایه که مبلغی معادل 17 هزار و 822 میلیارد تومان دارد به منظوراصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در راستای معافیت مالیاتی مقرر در بند «ز» تبصره 10 از ماده واحدة قانون بودجه سال 1397 کل کشور انجام می‌شود و نسبت زیان انباشته به سرمایه بانک را کاهش می‌دهد. گفتنی است، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان است

لازم به یادآوری است نماد مذبور که در روز 21 اسفندماه جاری و جهت برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره، متوقف شده است، در آخرین معاملات خود قیمتی معادل 174 تومان داشته است.