امضای تفاهم نامه وزارت راه و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور