وقتی صدا و سیما برای بزرگترین بدهکار بانک تجارت، تبلیغ می کند
{$sepehr_media_162851_600_450}