تصمیم گیری کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها

به گفته وی، در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه ایرادات وارده از طرف شورای نگهبان به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش باحضور عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح شد و با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید.

تابش یادآور شد: همچنین در جلسه فوق‌العاده دیروز کمیسیون برنامه و بودجه با عنایت به موضع مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اعضا نقطه نظرات خود را پیرامون چگونگی اعمال نظارت بر توزیع یارانه‌های حاصل از اجرای این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیدگان و چگونگی ارائه پیشنهادات اصلاحی مورد بحث و بررسی قرار دادند مقرر شد از رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای ذیربط دعوت به عمل آید تا با مشارکت آنها نسبت به این موضوعات بحث و تصمیمات سنجیده‌ای اتخاذ و محمل اجرای آن فراهم شود.