رئیس کل بانک مرکزی:
ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان

گروه بورس،بانک وبیمه بازارنیوز: عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان و توسعه کسب و کار و فعالیت های شفاف در کشور یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن،بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنش های پولی در شبکه بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: پس از اعمال موفق کنترلهای لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش های غیرحضوری بین بانکی (سانتا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانکها ابلاغ کردم.

وی افزود: این اقدامات جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمیدهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذینفعان، انجام گیرد.

وی در پایان نوشت: قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حسابهای شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.

ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان