فقر در خیابان های پاریس‎
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۶
کودکان محروم
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰
نشست اوپک
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۹
شورش عجیب در پاریس
۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶
اهواز در محاصره دودهای نفتی
۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۶