هجوم مردم به پناهگاهها!
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
پمپ بنزین قبل از انقلاب!
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
سلام نظامی هندی به روحانی!
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰