ایستگاه ماساژ زوار
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
نظامی عراقی پای دیگ نذری
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴
هجوم مردم به پناهگاهها!
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰
پمپ بنزین قبل از انقلاب!
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰