bazarnews

برچسب ها
برچسب: اینفوگرافیک
بازارنیوز بررسی می‌کند؛
نوزادان سلطنتی به اینفوگرافیک زیر نگاهی بیندازید ...
کد خبر: ۵۳۶۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


در مقایسه با کشورهای فعال حوزه پوشاک؛
کد خبر: ۵۳۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


کد خبر: ۵۳۶۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰


سال ۲۰۱۹ در یک اینفوگرافیک بررسی شد ...
کد خبر: ۵۳۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۸


لغو معافیت‌های واردات نفت از ایران
اینفوگرافیک زیر را ترسیم نموده اند همانطور که از شکل... نشان می دهد بارزترین نکته این اینفوگرافیک اما سمت راست... تحلیل ها و اینفوگرافیک ها تهیه نموده و منتشر نمایند...
کد خبر: ۵۲۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲


براساس نتایج به دست آمده از طرح نیروی کار؛
در اینفوگرافیک حاضر نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در...
کد خبر: ۵۲۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


بازارنیوز گزارش می‌دهد؛
کد خبر: ۵۲۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴


بازارنیوز گزارش می‌دهد؛
کد خبر: ۵۲۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۲


به گزارش مرکز آمار ایران؛
گروه کار و تعاون بازارنیوز در اینفوگرافیک حاضر نتایج طرح...
کد خبر: ۵۲۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴


در اینفوگرافیک حاضر نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای... amar org ir اینفوگرافیک نتایج طرح نیروی کار سال ١٣٩٧...
کد خبر: ۵۲۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷


بازارنیوز گزارش می‌دهد:
کد خبر: ۵۲۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴


نتایج نظرسنجی گالوپ منتشر شد؛
کد خبر: ۵۲۰۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


بازارنیوز گزارش می دهد؛
کد خبر: ۵۲۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


مرکز آمار ایران منتشر کرد :
گروه کار و تعاون بازارنیوز در اینفوگرافیک حاضر نتایج طرح...
کد خبر: ۵۱۹۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵


مرکز آمار ایران منتشر کرد:
گروه کار و تعاون بازارنیوز در اینفوگرافیک حاضر نتایج طرح...
کد خبر: ۵۱۹۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


طبق گزارش مرکز آمار ایران؛
مرکز آمار ایران اینفوگرافیک نیروی کار در سال های...
کد خبر: ۵۱۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


بازارنیوز بررسی می‌کند؛
کد خبر: ۵۱۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷


همچنین اینفوگرافیک مربوطه را در زیر مشاهده می نمایید ...
کد خبر: ۵۱۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱


بازارنیوز بررسی می‌کند؛
کد خبر: ۵۱۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷


گروه بورس بانک و بیمه بازار نیوز مطلب و اینفوگرافیک...
کد خبر: ۴۹۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


بازارنیوز