bazarnews

برچسب ها
برچسب: متکی
سخنگوی دولت:
متکی بر این است که بتواند در دنیا به صورت...
کد خبر: ۶۲۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰


شیوه زندگی متکی باشید بهتر است در صورت لزوم این...
کد خبر: ۶۱۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


می شد و همواره متکی به حلقه ای کوچک از...
کد خبر: ۶۱۸۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۶


بازخوانی/
متکی به ملت است و سقوط ندارد این دیگر قابل...
کد خبر: ۶۱۵۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸


از وضع اقتصادی و اموال مردم ندارد و متکی به...
کد خبر: ۶۱۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


کشور تولید کنیم واردات نداشته باشیم و تنها متکی به...
کد خبر: ۶۰۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


دیگر به کشورهای خارجی متکی نبوده و تولید داخل را...
کد خبر: ۶۰۶۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۸


نه متکی بر لیبرال دمکراسی ما به برکت اسلام راه...
کد خبر: ۶۰۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


ها متکی بر زندگی گله ای برای دفاع از خودشان...
کد خبر: ۶۰۲۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


ورزشکاران مشخص کنیم که پاداش ها متکی به سکه نباشند...
کد خبر: ۵۹۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


متمول این کشور هستند این کشور بسیار متکی به امنیت... متکی به توان داخلی باشند در این رویارویی برنده اند...
کد خبر: ۵۹۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


متفاوتی دارد و بیشتر ناظر و متکی بر سازمان دهی...
کد خبر: ۵۹۱۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


از دانش بومی متکی نیست- می تواند یک پهپاد رادارگریز...
کد خبر: ۵۸۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷


به تحریم ها متکی باشد وال استریت ژورنال نوشت سفارت...
کد خبر: ۵۸۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


پیش از این بیشتر متکی به قلمروی است که تحت... سوریه این گروه دیگر چندان به خاک متکی نیست چرا...
کد خبر: ۵۸۴۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳


باید متکی به خود باشند و با ایجاد صنف و...
کد خبر: ۵۷۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


باید متکی به خود باشند و با ایجاد صنف و...
کد خبر: ۵۷۹۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶


اقتصادی دولتش به شدت متکی است با این حال نشریه...
کد خبر: ۵۷۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


متکی است گفت توسعه شهری بدون مدیریت زمین و مالکیت...
کد خبر: ۵۷۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱


شناخت راهبردها فرصتی و تهدیدی از پشتوانه تحقیقی و متکی...
کد خبر: ۵۷۳۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۶


بازارنیوز