bazarnews

کد خبر: ۴۴۵۲۵
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸
عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. امروزه به دلیل گستردگی روابط معاملی و عدم شناخت طرفین معامله از یکدیگر و عدم امکان ارزیابی دقیق از توانائی حرفه‌‌ای‌، وضعیت مالی و حسن شهرت طرفین در اجراء تعهدات خود، بازرگانان و صاحبان صنایع‌، برای پرهیز از ارجاع اختلافات خود به مراجع قضائی و اداری‌، در جستجوی ابزاری می‌‌باشند که به سهولت بتوانند به اهداف خود نائل شوند.

ضمانت کافی از یک مؤسسه معتبر مالی نظیر بانک موجب فراهم شدن زمینه اطمینان در مناسبات طرفین معامله و تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات و حسن اجراء آن می‌‌شود. برای این منظور بانک آینده ضمانت‌‌نامه‌‌های بانکی ذیل را که نقش مهمی در فعالیت‌‌های اقتصادی ایفا می‌‌کنند، برای رفاه حال مشتریان در دستور کار خود قرار داده است. بدین ترتیب که بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی انجام تعهداتی را که به نفع سازمان‌ها و موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین نامه دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی بانک‌ها ضمانت می‌نماید. به موجب ضمانت‌نامه‌هائی که توسط بانک صادر می شود، بانک متعهد می‌گردد در صورت درخواست ذینفع تا مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه تا تاریخ سررسید ضمانت‌نامه به وی پرداخت شود. بانک آینده

انواع ضمانت‌نامه‌‌های بانکی

۱- ضمانت‌‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده

امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی برای خرید و تأمین مایحتیاج عمده و فروش وسایل و اموال و لوازم مازاد بر نیاز خود و همچنین اجراء طرح‌های ساختمانی و صنعتی سعی دارند به بهترین وجه معاملات را انجام دهند، به همین سبب قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد از روش مزایده برای فروش و مناقصه برای خرید استفاده می‌‌کنند و از اشخاص واجد شرایط دعوت می‌‌کنند تا پیشنهادات خود را ارائه کنند. پس از وصول پیشنهادات‌، اشخاصی که کمترین بهاء را در مناقصه و بیشترین قیمت را در مزایده اعلام کنند. به عنوان نفرات اول تا سوم برنده شناخته خواهند شد، نظر به اینکه پس از انجام مناقصه یا مزایده اشخاص برنده ممکن است از قبول تعهد و انعقاد قرارداد امتناع ورزند و در نتیجه برگزار کننده مناقصه یا مزایده دچار ضرر و زیان گردد، به منظور جلوگیری از انصراف داوطلبین از آنان ضمانتنامه بانکی مطالبه می‌شود تا در صورت عدم قبول مناقصه یا مزایده وجه این ضمانتنامه ضبط گردد. پس از اعلام نتیجه مزایده یا مناقصه‌، ضمانت‌نامه افرادی که برنده نشده‌اند مسترد و پس از ارائه به بانک ابطال می‌شود. ضمانت نامه نفرات برنده (اول تا سوم) تا انعقاد قرارداد حفظ و پس از انعقاد قرارداد برای ابطال مسترد می‌‌گردد.

۲- ضمانت‌‌نامه حسن انجام کار

به موجب این ضمانت‌نامه‌، بانک‌، حسن انجام کار را به درخواست فروشنده یا پیمانکار در مقابل خریدار یا کارفرما تعهد می‌‌کند، تا در صورتی که فروشنده یا پیمانکار تعهد خود مبنی بر تحویل کالا یا انجام کار موضوع توافق طرفین را به خوبی انجام ندهد و یا به موقع تحویل ننماید و یا بصورت ناقص عمل کند، خریدار یا کارفرما وجه ضمانت‌نامه را بدون هیچ اقدام قضائی از بانک وصول کند.

۳- ضمانت‌نامه پیش ‌پرداخت

پس از امضاء قرارداد بین خریدار یا کارفرما از یک طرف و فروشنده یا پیمانکار از طرف دیگر ،معمولاً فروشنده یا پیمانکار اجراء تعهدات خود را منوط به دریافت قسمتی از مبلغ قرارداد تحت عنوان پیش‌‌پرداخت می‌‌کند. پیش‌‌پرداخت به منظور فراهم نمودن مقدمات انجام تعهد صورت می‌‌گیرد. برای حصول اطمینان از این امر که وجوه پرداختی به فروشنده یا پیمانکار به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات موضوع قرارداد نخواهید رسید، خریدار یا کارفرما مطالبه چنین ضمانت ‌نامه‌ای را می‌کند تا در صورت تخلف وجه آن را از بانک وصول کند. بانک آینده

۴- ضمانت‌‌نامه دوره تضمین (استرداد کسور وجه ‌الضمان)

این ضمانت‌نامه در مورد اجراء طرح‌های ساختمانی و صنعتی می‌‌باشد، با این توضیح که پس از اجراء قرارداد منعقده بین کارفرما و پیمانکار طرح موضوع قرارداد آماده تحویل و بهره‌‌برداری می‌‌شود و پیمانکار بطور موقت آن را به کارفرما تحویل می‌‌دهد. در این مرحله کارفرما اطمینان ندارد که از طرح بهره‌‌برداری مطلوب خواهد کرد یا طرح دارای عیوب پنهانی هست یا خیر، بنابراین ضمن قرارداد مدتی به عنوان دوره تضمین معین که از تاریخ تحویل موقت شروع می‌‌شود، و هر عیب یا نقصی در طی این دوره حادث شود، پیمانکار مسئول رفع آن می‌‌باشد. بانک آینده

کارفرما برای حصول اطمینان از انجام این تعهد در طی زمان اجراء قرارداد، وجوهی را از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر و نزد خود نگهداری می‌‌کند پرداخت این وجوه منوط به طی دوره تضمین و عدم وجود عیب و نقص خواهد بود، در صورتی که پیمانکار بخواهد قبل از تحویل قطعی طرح و انقضاء دوره تضمین از این وجوه استفاده کند، مبادرت به تهیه چنین ضمانت‌‌نامه‌ه‌ای می‌‌کند.

۵- ضمانت‌‌نامه گمرکی

در صورتی که واردکننده کالائی قادر به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بصورت نقدی نباشد و یا در تعیین میزان آن بین صاحب کالا و مقامات گمرکی اختلاف‌ نظر باشد و برای حل این اختلاف نیاز به طی تشریفات و طرح موضوع در مراجع گمرکی یا قضائی باشد، صاحب کالا به‌‌منظور جلوگیری از متروکه شدن آن و یا رفع نیازهای جامعه و فروش سریع کالای خود به منظور ترخیص کالا از گمرک، مبادرت به تهیه ضمانت‌نامه به مبلغ مورد ادعا گمرک خواهد نمود، تا پس از تسویه بدهی یا حل اختلافات خود با گمرک، نسبت به ابطال ضمانت‌نامه اقدام کند.

 

اقتصادآنلاین

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: