محصول نرخ قبلی نرخ جدید درصد افزایش
SE131 227.090.000 295.250.000 30
SE132 221.220.000 287.650.000 30
SE111 224.920.000 292.450.000 30
151 SE 234.000.000 304.250.000 30
تیبا SX 275.070.000 357.650.000 30
تیبا SX پایه گاز سوز 290.070.000 377.150.000 30
تیبا 2 رینگ فولادی 301.210.000 391.650.000 30
ساینا رینگ فولادی 306.430.000 398.400.000 30
ساینا اتوماتیک 421.020.000 631.550.000 50
کوئیک گیربکس دستی ساده        _ 425.500.000     _
کوئیک گیربکس اتومات پلاس 459.930.000 690.000.000 50
آریو دنده ای 539.850.000 809.800.000 50
آریو اتوماتیک 627.460.000 941.250.000 50
چانگان CS35 749.520.000 1.200.000.000 60.1
سراتو 2000 آپشال 1.130.620.000 1.960.000.000 73.4
سراتو 1600 آپشال 938.130.000 1.760.000.000 87.6