bazarnews

کد خبر: ۷۸۴۳۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
بر اساس آمار بانک مرکزی، ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار در مردادماه ۹۹ در کشور، وصول شد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ۶۷۲ هزار فقره چک رمزدار به ارزش بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال در مردادماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۱۷.۷ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۲۰۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزش بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مذکور ۴۷.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۰.۳ درصد)، اصفهان (۸.۹ درصد) و خراسان رضوی (۸.۶ درصد) وصول شده است که بیش ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۶.۸ درصد از ارزش چک های فوق در استان های تهران (۵۵.۴ درصد)، اصفهان (۵.۸ درصد) و خراسان رضوی (۵.۶ درصد) وصول شده است.
چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک در مردادماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره عادی و حدود ۷۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزدار بوده است.
در ماه مورد بررسی در کل کشور بیش از ۳۰۴۹ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ۱۷۴۹ هزار میلیاردریال چک عادی و بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۵۷.۴ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۴۲.۶ درصد رمزدار بوده است.

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: