یکی از گزینه هایی که به عنوان شانس اول کرسی ریاست مجلس شناخته می شد سعید جلیلی بود و بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که چهره شاخص دیپلماسی دولت احمدی نژاد ، مسیر سیاسی خود را در بهارستان دنبال خواهد کرد.

اتفاقی که در اسفندماه 98 نیفتاد و او نیز همانند علی لاریجانی با ورود نکردن خود به انتخابات مجلس، در فهرست نامزد های احتمالی ریاست جمهوری 1400 قرار گرفت. حالا اما کمتر از 6 ماه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. انتخاباتی که سه هفته بعد از انتخابات میان دوره ای  مجلس برگزار خواهد شد و همین موضوع باعث شده که تحلیلگران و فعالان سیاسی احتمالات متفاوتی را برای ترکیب انتخابات ریاست جمهوری  مطرح کنند؛ از جمله ورود 1400 سعید جلیلی به بهارستان!  در همین باره « نامه نیوز» در گزارشی مسئله حضور جلیلی در خانه ملت را قوت بخشیده و  براساس اخبار غیر رسمی مدعی شد :« برخی حامیان سعید جلیلی در تلاش هستند تا مسیر ورود وی به انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس را هموار کنند. این اقدام جلیلی قطعا تاثیر بسزایی در هر دو انتخابات پیش‌رو خواهد داشت. ورود  وی به  مجلس، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بدون شک برای نشستن بر یک کرسی عادی پارلمان و واگذاری پاستور به دیگری نیست.» اگرچه این ادعا در صورت تحقق شاید باعث انسجام جریان اصولگرایی شود  اما  برخی نیز معتقدند بسیار بعید به نظر می رسد که جلیلی به هوای ریاست بر بهارستان شانس خود را در پاستور امتحان نکند . جلیلی حتی با تشکیل دولت سایه پس از ناکامی اش در سال 92 نشان داده که بیش از هر زمانی  خود را آماده رقابت 1400 کرده است. فردا نیوز نیز با اشاره به فعالیت های اخیر دولت سایه و ورود علنی تیم جلیلی به مسائل شهری از جمله  ارائه چند پیشنهاد در خصوص ماده 100 قانون شهرداری آن را پالس های جدی جلیلی  برای ریاست جمهوی بیان می کند:« تشکیلات سعید جلیلی با نام «دولت سایه» تقریبا هر ماه و ماهی دو جلسه دارد، اما چندان رسانه‌ای نمی‌شود بنابراین برگزاری یک جلسه بعد از یک ماه و نیم و توجه رسانه‌ها به آن، مسئله قابل تاملی است. با توجه به آن که نزدیک انتخابات ریاست جمهوری هستیم و جلیلی نیز از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان یکی از نامزد‌های احتمالی معرفی شده است.»