bazarnews

کد خبر: ۸۳۳۹۹
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
گرچه اصلی ترین دلیل ادغام بانک ها، جلوگیری از ورشکستگی آن هاست، اما همین موضوع نیز ممکن است تبعات بلندمدتی را در پی داشته باشد که کارشناسان اقتصادی، مجریان امر را به در نظر گرفتن تمامی جوانب و مدیریت آثار ادغام ها دعوت می کنند.

ادغام آخرین بانک نظامی در بانک سپه در حالی است که از سال ۹۷ تاکنون برنامه جامع ادغام بانک ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه تدوین و گام به گام اجرایی شد. 
در واقع هدف از اجرای این طرح، ساماندهی بازار پولی کشور و افزایش توان نظارتی بانک مرکزی، در راستای بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت پنج بانک نظامی در قالب یک بانک واحد باثبات و ادغام تمامی این ها در بانک سپه عنوان شده است. بدین ترتیب در فروردین ۹۸ مرحله اول فرایند ادغام بانک های انصار، قوامین، مؤسسه اعتباری کوثر و مهراقتصاد صورت گرفت و هفته گذشته نیز آخرین مرحله روند ادغام ها انجام شد.
گرچه به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، ادغام بانک های نظامی از تکرار تجربه گذشته مؤسسات مالی و اعتباری، بروز نابسامانی های اقتصادی در عرصه بانکی کشور، خلق نقدینگی برای جبران زیان های جاری و درنتیجه آن افزایش تورم می کاهد، با این حال این موضوع مطرح است که ادغام چندین بانک و قرار گرفتن آن ها در دل بانک اصلی، مستلزم مدیریت و نظارت قوی بر چنین بانک هایی است. بررسی ها و نظرات کارشناسی نهادهای تخصصی این حوزه همچون پژوهشکده پولی و بانکی، حاکی از این است که اصلی ترین دلیل ادغام بانک ها، جلوگیری از ورشکستگی آن هاست، اما همین موضوع نیز ممکن است تبعات بلندمدتی را در پی داشته باشد که کارشناسان اقتصادی، مجریان امر را به در نظر گرفتن تمامی جوانب و مدیریت آثار ادغام ها دعوت می کنند.

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: