بعد از دربی 94 انتقادات زیادی از خط دفاعی استقلال مطرح شد. برخی هواداران استقلالی و کارشناسان از عملکرد عارف غلامی و محمد حسین مرادمند در این بازی به شدت انتقاد کرده و نمایش آنها در این بازی را ضعیف خواندند.

به دنبال این انتقادها، بازیکنان استقلال طی یکی 2 روز گذشته به حمایت از همبازیان خود پرداختند. داریوش شجاعیان اولین آبی پوشی بود که با انتشار تصاویری از دو مدافع میانی تیمش، سعی در روحیه دادن به آنها داشت و بعد از او هم نوبت به رشید مظاهری رسید تا در استوری اینستاگرام خود با انتشار دو تصویر جداگانه، تگ کردن و تشکر از آنها و قراردادن یک قلب آبی به عارف غلامی و محمدحسین مرادمند، حمایت خود را از دو بازیکن اصلی تیمش را نشان داد. بازیکنانی که در بازی های اخیر به عنوان دیوار دفاعی استقلال جلوی رشید مظاهری ایستادند و در دربی نتوانستند درخشش بازی های گذشته را تکرار کنند.