رئیس ستاد انتخابات کشور در بخشی از گفتگو در رابطه با آخرین اخبار مربوط به برگزاری انتخابات 1400 ، بیان کرد: آخرین خبر که به ستاد انتخابات بر می‌گردد این است که کارهای مقدماتی برای شروع انتخابات اعم از آموزش به فرمانداران، بخشداران و تمام متولیان مجری انتخابات در دستور کار است و به امید خدا حسب برنامه ریزی انجام شده, در نیمه اول اسفند آخرین دوره آموزشی خود را برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: تعرفه‌های انتخابات در حال چاپ است و احتمالاً چاپ تعرفه انتخابات شوراها طی روزهای آینده تمام خواهد شد. در گام بعدی، وارد فرایند چاپ تعرفه‌های ریاست جمهوری و پس از آن دو میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری که در ۴ حوزه و مجلس شورای اسلامی که در ۶ حوزه برگزار می‌شود، خواهیم شد.

عرف تصریح کرد: در تقویم انتخابات این طور پیش بینی شده است که پایان سال چاپ تعرفه‌ها تمام شود. هم چنین در حال ارزیابی و نهایی کردن صندوق‌ها هستیم و کارهای دیگری مانند مُهر و … هم طبق روال برنامه ریزی شده در حال انجام است.

وی در رابطه با میزان مشخص چاپ تعرفه‌ها برای انتخابات پیش رو گفت: قاعدتاً براساس تعداد کل واجدین شرایط به اضافه درصد افزایش هر دوره‌ای تعرفه‌ها چاپ می‌شود که هنوز میزان نهایی آن مشخص نشده است.