bazarnews

آرشیو نظرسنجی
نظر شما در مورد شفافیت آرای نمایندگان مجلس چیست؟ (امکان انتخاب دو گزینه وجود دارد)
باعث پاسخگویی بیشتر نمایندگان می شود
45.1%
امکان اعلام نظر واقعی را از نماینده می گیرد
15.69%
باعث آگاهی مردم از رویکرد نمایندگان می شود
27.45%
باعث تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان، توسط نهادهای مختلف می شود
11.76%

بازارنیوز