حاشیه جلسه هیات دولت
۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰
نشست استانداران سراسر کشور
۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۱
حاشیه جلسه هیات دولت
۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۴