واکنش روحانی به بازگشایی مدارس
۲۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۱
طعنه دلاوری به آموزش و پرورش
۱۶ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۶