ما از ۵۰ کشور وضعیت بهتری داریم
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۳