اجساد متعفن رها شده در موصل+فیلم
۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰