قیمت واقعی مرغ چند؟!
۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۷
این قدر در بورس دخالت نکنید!
۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲