فیلم/ اقتصاد آلمان
۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۱
فیلم/ تناسب نرخ ارز با تورم
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲
دیرین دیرین، قدرت نخرید!
۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰