اولین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس
۱۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۱
دلتنگی‌های کادر درمان
۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۲
وضعیت یک کوله بر در زمستان
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴