bazarnews

کد خبر: ۲۶۴۴۳
تعداد نظرات: ۴۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۹
احمد عابدینی ، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورشدر خصوص افزایش میلیونی حقوق معلمان گفت: در مرحله جدید رتبه بندی معلمان حقوق فرهنگیان افزایش چشمگیری خواهد داشت.
بازار نیوز - معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش آخرین وضعیت تدوین نظام رتبه بندی فرهنگیان و صلاحیت حرفه ای را تشریح کرد و گفت: یکی از نظام های فرعی ۱۴ گانه سند تحول بنیادین موضوع نظام رتبه بندی است. در کنار این نظام، نظام سنجش و صلاحیت حرفه ای نیز وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند.

تعجیل در اجرای مرحله اول رتبه بندی فرهنگیان
نظام رتبه بندی ۲ سال قبل اجرا شد که از نظر ما اجرای آن با تعجیل بوده است و رتبه بندی مورد نظر سند تحول بنیادین نبود. به نوعی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت وی افزود: نظام رتبه بندی ۲ سال قبل اجرا شد که از نظر ما اجرای آن با تعجیل بوده است و رتبه بندی مورد نظر سند تحول بنیادین نبود. به نوعی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: در همین ارتباط دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش ۹ کارگروه تشکیل دادند که یکی از کارگروه ها مربوط به رتبه بندی و دیگری نظام معلمی بود که مسئولیت آن برعهده بنده است. 

عابدینی ادامه داد: نظام معلمی تدوین شده است و به صورت لایحه به دولت ارائه داده خواهد شد و نظام رتبه بندی مراحل نهایی خود را طی می کند.

وی با اشاره به تفاوت این نظام رتبه بندی با رتبه بندی که در سالهای گذشته اجرا شده است، طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشدتصریح کرد: به صورت کارشناسی ابعاد مختلف موضوع را مورد توجه قرار دادیم. یکی از موضوعات شاخص ها و معیارهای ارزیابی بود که از میان ۴۰۰ ویژگی و شاخص ها از طریق روش غربالگری  ۱۲ شاخص اصلی و زیرشاخص را انتخاب کردیم.  معیارهایی که در حد مطلوب بود برای ما مشخص شد.

عابدینی بیان کرد: در تدوین نظام رتبه بندی به ابعاد مختلف توجه کردیم برای نمونه می توان به  نظام مالی اشاره کرد که فرهنگیان در قبال ارتقا یک رتبه از چه میزان حقوق دریافتی بهره مند خواهند شد.آخرین موضوع نیز نظام سنجش، ارزیابی و پایش بود که مورد توجه قرار گرفت.

نظام سنجش صلاحیت مکمل نظام رتبه بندی است
طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشد معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: طرح رتبه بندی را در کنار سنجش صلاحیت مورد توجه قرار دادیم و تمام تلاش بر این بود تا محتواها مبتنی بر مفاهیم و راهکارهای سند تحول بنیادین باشد.

وی یادآور شد: البته در سند بنیادین به مسائل اجرا، شاخص ها و معیارها پرداخته نشده است، وظیفه ما این بود که بیشتر از تعریف به اصول و ارزشها بپردازیم به این معنا که معلم واجد صلاحیت به چه کسی گفته می‌شود.

ضروت وجود نظام امتیازی 
عابدینی ادامه داد: همه اعمال، رفتار و اقدامات ما در رتبه بندی بر صلاحیت معلم است و هر آنچه که می تواند کسب کند. از نظر ما باید نظامی مطرح شود که وجه تمیز داشته باشد. در حال حاضر نظام ما توزیع مساوی حقوق و مزایا است در صورتی که معیار رتبه بندی را نظام امتیازی قرار دادیم. هر کسی در نظام تعلیم و تربیت تلاش کند دیده می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: هر کسی در نظام تعلیم و تربیت تلاش کند از مزایا حقوق و تسهیلات بیشتر برخوردار خواهد شد. به عبارتی دیگر وجه تمیز میان نیروی با انگیزه و بی انگیزه وجود خواهد داشت.

رتبه بندی فرهنگیان از ۱ تا ۵
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ۵ رتبه را در طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی کرده ایم، اظهار داشت: نظام رتبه بندی فرهنگیان از ۵ تا ۱ است. هر کسی وارد آموزش و پرورش می‌شود باید در ابتدا ۵سال خدمت کند و عملکرد موفق داشته باشد و اگر مستنداتی از شاخص های ما داشته باشد رتبه پنجم را خواهد گرفت و به ترتیب با گرفتن شاخص های این نظام ضمن حفظ کردن صلاحیت های رتبه قبل به رتبه های بالاتر می آید و بهترین رتبه ما، یک است.

وی با اشاره به دریافتی هایی که فرهنگیان بر اساس این نظام دریافت خواهند کرد، تصریح کرد: پیش بینی کرده ایم تا به دریافتی های موجود فرهنگیان دست نزنیم و آن محفوظ بماند. نظام رتبه بندی را بر مبنای فوق العاده شغل و قرارداد، قرار داده ایم. به عبارتی فردی که رتبه پنجم را پیش بینی کرده ایم تا به دریافتی های موجود فرهنگیان دست نزنیم و آن محفوظ بماند و نظام رتبه بندی را بر مبنای فوق العاده شغل و قرارداد، قرار داده ایمکسب می کند افزایش حقوقش یک سوم حقوق دریافتی آن فرد است و فردی که رتبه یک را می آورد به اندازه حقوقی که می گیرد افزایش حقوق خواهد داشت. همچنین به جز افزایش حقوق تسهیلاتی را نیز در این طرح پیشنهاد داده ایم که کمتر از بحث حقوق نیست. تسهیلاتی همانند  بسترسازی برای ادامه تحصیل فرهنگیان، استفاده رایگان از فضاهای موجود آموزش و پرورش و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت است.

فرایند تصویب نظام رتبه بندی
عابدینی با اشاره به فرایند تصویب نظام رتبه بندی بیان کرد: اولین مرحله در کارگروه موضوعی طرح و تدوین شد و بررسی ها را انجام دادیم تا مراحل نهایی را سپری کند. در کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش نیز این نظام بررسی شد که نیمی از آن به تصویب رسیده است. پس از تصویب نهایی شورای عالی این طرح به هیئت دولت ارائه خواهد شد و دولت نیز به دلیل وجود بار مالی این لایحه را به مجلس ارائه می کند تا به تصویب برسد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که می تواند منابع مالی را پیش بینی کند به همین دلیل باید این  طرح در مجلس بررسی شود.

وی یادآور شد: الگوی تدوین نظام رتبه بندی ما صلاحیت محور است و بر اساس شایستگی قرار گرفته است.

گروه های مشمول رتبه بندی فرهنگیان
عابدینی با اشاره به گروه هایی که در نظام تعلیم و تربیت وجود دارد  گفت: ما ۴ گروه را در نظام رتبه بندی قرار داده ایم. یک گروه که تحت عنوان معلم هستند که در سر کلاس تدریس می کنند. 
گروه دوم کارکنان آموزشی هستند؛ افرادی که در مدرسه عنوان مدیر، مشاور و معلم پرورشی فعالیت می کنند. گروه سوم افرادی هستند که در حوزه ستادی و اداری مشغول بکارند و گروه چهارم نیز صرفا به صورت اداری استخدام شده اند که نیروهای خدماتی هستند و در رتبه بندی قرار نمی گیرند. باید نظام ارتقا گروه چهارم جدا دیده شود اما سه گروه اول بر اساس شاخص ها رتبه کسب خواهند کرد.

وی یادآور شد: اگر فردی مسئولیت بالاتری داشته باشد بدون در نظر گرفتن شاخص ها نمی تواند رتبه بالاتری نیز دریافت کند. صرفا صلاحیت آن فرد اهمیت دارد. 

شاخص های رتبه بندی فرهنگیان
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: برای نمونه شاخص های ما در رتبه بندی  آراستگی و پوشش معلم، مقاله نویسی، تالیف کتاب، رتبه آوری در سطح ملی و بین المللی، تسلط به زبانهای خارجی، فعالیت در مناطق خاص به صورت داوطلبانه، فعالیت در طراحی و تولید مواد آموزشی، اختراع، داشتن دانش حرفه ای و توانمندی، اخلاق حرفه ای، مهارت یاددهی، مرجع بودن علمی، مشارکت در مدرسه، بهداشت جسمی و روانی و ارتباط رشته تحصیلی است.

وی بیان کرد: به نظام رتبه بندی تخصصی نگریسته ایم. نباید آن را ساده تصور کنیم که با چندین شاخص ساده می توانیم اجرا کنیم. اجرای دقیق رتبه بندی در بسیاری از ابعاد تاثیرگذار است چرا که یکی از مبنای تحول ورود به عرصه منابع انسانی است.

عابدینی تصریح کرد: باید تلاش کنیم معلمان واجد صلاحیت جذب کنیم و همچنین به صلاحیت و تجربه آنان نیز کمک کنیم
مهر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
3
سلام و درود بر شما
در خصوص افزايش حقوقي كه هنوز محقق نشده چه لزومي دارد در رسانه ها صحبت شود
تا حالا شما از رسانه ها، غير از حقوق آموزش و پرورش، از افزايش حقوق هيچ نهاد يا كارمندان ديگر خبري شنيديد
چرمهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
3
دو صد گفتار به نیم کردار نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
2
این رتبه بندی نشه رابطه بندی
معلمی که حقوق شاگردانش در ادارات دیگر تا سه برابر خودش است
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
4
وقتی منابع مالی اش را تصویب کردید و تامین شده از رتبه بندی سخن بگویید حتما برای آموزش و پرورش منبع مالی وجود ندارد پس این هم دروغ کذب است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
2
لطفا کم بخورید تا نوبت به پرداخت حق الزحمه امتحانات خرذاذ ماه 95 برسد
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
3
در سایر ادارت وسازمان ها هم کارمندان کتاب ومقاله بین الملی دارند ویا اختراع ثبت نمودند.که حقوق های میلیونی می کیرند.یا صبح تا شب در حال پژوهش هستند.کدام کارمند بانک کتاب نوشته؟کدام نماینده مجلس مقاله بین الملی دارد؟کدام کارمند نفت اختراع ثبت نموده.کدام قاضی دادگستری کتاب قانون تالیف نموده؟برو خجالت بکشید.در این 38 سال معلم فقیر وضعیف نگه داشته شده وروز به روز در حسرت دیروز.والله نظام گذشته بیشتر برای معلم حرمت قائل بود.آقای عابدینی خودت ........هستی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
3
آنقدر دروغ گفتید که حرمت دین و قرآن رو از بین بردید تمام بد بختی ملت از دروغگوی های شما ست
ملول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
3
شما که از دادن مبلغ بسیار بسیار ناچیز حق الزحمه امتحانات پس از یکسال ناتوان هستید، چطور میخواهید این مبلغ بسیار بسبار کلان رو پرداخت کنید؟!!! عوامفریبی و سیاه بازی و ... بس کنید
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
3
دروغ بسه.دیگه حناتون رنگی نداره.دروغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
ملول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
1
2
قسم میخورم اگر هر فرهنگی ماهی یه بار قله اورست رو فتح کنه و اقیانوس اطلس رو دو بار با دست بسته شنا کنه و کره زمین هم چهارگوش بشه و... منم تریلیاردر بشم, صد سال دیگه به هر فرهنگی ماهی هفت میلیون خواهم داد!!!
ارمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
حرفهای صد من یک غاز ٪چیه باز شروع کردین به حرفهای بی پشتوانه خوب یاد گرفتین موقع مناسبتها معلما را تو خماری بزارین از معلن ساده تر گیر نیاوردن ٪
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
هربار در رسانه ها به اسم افزایش حقوق آبروی معلمان را می برند تورم را در جامعه افزایش میدهند آخرش هم یا چیزی نمیدن یا اینقدر ناچیز ه که ارزش این همه جار و جنجال رسانه ای را نداشت .چه ضرورتی دارد یک پا بشه و خبر دروغی را شایعه کنه بعد مجلس بگه ما بودجه نداریم این وسط فقط معلمین زحمت کش هستند که ناامید و سرخورده میشن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
مرابه خیرتوامیدی نیست شرمرسان
معلم بدهکار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
غلط کردیدپست فطرتها اگرپول دارید حق التدریسها روبدیدچون مهر براتون جگرون تموم میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
حتما وزیر بعدی ایشون هستند که دارن اماده اش میکنن با این شعار هاش - حالا ببنید در دولت بعدی ایشون میاد --- معلما هم به خیال خوش که حتما ایشون کن فیکون میکنه ... تا زمانی که مجلس اعتبار نده و قانون نکنه .... حرف روحانی هم ریالی ارزش نداره .... دل خوش نکنین ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
خجالت بکشید اضافه کار پارسال را بدید
اسحق جهانگیری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
با سلام به همکارای فرهنگی خودم.عجیبه با اینهمه خلف وعده همه مسئولین مرتبط در آموزش و پرورش دگه چرا دوباره بعضیا با عرض معذرت روشون میشه در این موارد حرفی به میان بیاره و باز هم توهینی جدید به این قشر صبور بکنه.به نظرم شماهایی که این حرفا و وعده های توخالی رو میدین از نظر روانشناسی خوب کارکردین وبا اینکه از صدها وعدتون یکی عملی نمیشه بازم بلدین خوب توهین کنین وهیچی هم نشنوین.والا قباهت داره حداقل اگه به حرف وشخصیت خودتون فکرنمیکنین به چند صد هزار فرهنگی به این راحتی دروغ تحویل ندین.خدا از تقصیراتتون نگذره اگه حرفی بزنید که در آن عملی نیست والکیه.
سید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
صندوق معلمان راخالی کردیذ خجالت بکشید ذروغگوهای احمق بعداز30سال خذمت یک میلیون هم ندارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
شما علم ندارید که به علم اهمیت بدید و چوپان دروغگو رو هم بد نام کردید .....
فرهنگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
از این به بعد ما شغل معلمی را رها می کنیم وبه مقاله نویسی وتالیف کتب و...... می پردازیم یه مبلغی می خواهند به حقوق معلمان بیافزایتپند هزاران شرط وشروط می گذارند جمع کنید این بساط وغیره را باز بین معلمان می خواهند اختلاف بیاندازند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز منظور تون کدوم معلمه......ماالان شخصی نداریم که معلم باشه ....معلم ها مثل آذری ها که کل ایران رو صاحب شدند بدون جنگ وخونریزی ،همه شغل ها رو صاحب شدند...املاکی... مغازه داری ...ساخت و ساز...گالری ماشین....آژانس.....تورهای مسافرتی.....پخش مواد غذایی.....هزاران شغل دیگه....
مدیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
شما لطف کنید معوقات سال های 94 و 95 ما را بدین افزایش پیشکش شما . و اینقدر هم رویا بافی نفرمایید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
برو بابااااا
فرهنگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
با توجه به ادله هایی که عیین کردید برای ارتقاع اطراف وزراء بگردید به خودتون زحمت ندید چون شامل بقیه نمیشه
م ر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
همه نظرات همکاران که گفته شده درباره شما کاملا درس است آفرین به همه همکاران فرهنگی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
دروغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
اردشیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
واقعا وقیحانه است! این بیست ساله تیتر می زنید در رسانه ها افزایش حقوق میلیونی فرهنگیان! خودتان مسخره و طنز قرار دهید! برای فرهنگیان این سی هشت سال جز تحقیر،ظلم، استثمار، بهره کشی بدون مزد، استفاده ابزاری از نام آنها چه کار کرده اید؟! افزایش حقوق پیشکش آقازاده ها ولیکن دیگر مظلوم کشی نکنید! اگر صداقت دارید، که ندارید! حقوق فرهنگیان را دو میلیون اضافه کنید، هر سه ماه یکبار یک کار علمی و تولید آموزشی خلاقانه که سبب پیشبرد واقعی آموزش داشته باشد، بخواهید! این سه جمله ساده را می فهمید!؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
1
سالی که نکوست از بهارش پیداست افزایش حقوق از شروطش پیداست جماب عابدینی ساده تر از معلم پیدا نکردی
فرهنگی در به در
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
بااین تفاسیرخودشون حساب کردن شایددرکل کشور هزار نفری معلم باشه که تالیف وتحقیق ثبت شده داشته باشه بقیه دنبال شغل دوم باشن اونم اگ تامین اعتباربشه ونهایت هزار تاهم ازنورچشمی ها باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
آموزش و÷رورش مرده است به یک مرده چه فرقی می کند چیزی بدهی یا ندهی ... اینها نوش داروهستندبعداز مرگ سهراب....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
برید بابا خجالت بکشید هرچند که پست کلفتر از این حرفها هستید دروغ گوهای انسان نما سی سال همین طوری سر کار بودید
فرهنگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
سلام خجات بکشید از این همه دروغ دروغگئ دشمن خداست از سال 88 هیچ معوقی را پرداخت نکردید رای دیوان عدالت را اجرا نمیکنید از سال 88 جندر قاضی که با چنگ دندان در رابطه با هم طرازی همکاران فوق لیسانس به بهانهی که در مدریت خدمات اداری نیامده مالوندین رای وحدت رزبه برداشتن 6 ماه از فارغ تحصیلی همکاران فوق لیسانس را دیوان باطل کرد وقار شد 1 طبقه 17 هزار تومانی به انها بدهید با بوق وکرنا ان را هم مالوندید حیا یکنید از خدای بزرگ و مقام معظم رهبری و خانواده شهدا خسته نشدید از این همه دروغ وحقه بازی
بدبخت ها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
با سلام سرایدار بدبخت چه گناهی کرده که هیچی شاملش نمیشه ،از صبح تا شب تو مدرسه هست حتی یک لحظه هم نمیتونه مدرسه رو ترک کنه اما معلم شش ساعت میاد و میره
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
با با خجالت بکشید برید پولهای را که مال معلمهاست شما دزدید پس بدید که حق معلماست لازم نکرده حقوق اضافه کنید خدا جوابتون بده سهم هر معلم 13میلیون واقعا که چرادزدا را نمگیرید
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
سلام.
مرگ بر انسان های دروغگو
صباغی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
ما معلمان به اینگونه حرفها عادت کردیم .گیریم که این حرف راست باشد دوسوال وجود دارد.اول اینکه چند در صد معلمان واجد این رتبه بندی می شوند که ربطی به معلمی ندارددوم اینکه این عزیزان که می خواهند ما درجه بندی کنندخودشان واجد این شرایط هستند؟ معلم معاش نداردرتبه بندی پیشکش نخواستیم
فرهنگی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
همش دروغ می گویید به قول حمکار خوبم در بالا رای دیوان عدالت اداری که قاتل را میبخشد شما اجرا نمی کنید در این مملکت عده یمانند سر بازان گمنام امام زمان سپاه پاسداران پلیس لوپو و........ برای اینکه ما در کشورمان راحت باشیم جا ن شان را کف دست گذ اشته اندولی از طرف دیگر بعضی از مسئولان میانی که متا سفانه مردم با این ها سر وکار دارند ک م کاری میکنند مردم را بی اعتماد کتتد چون مردم مستقیم با ان ها سر وکار دارند ایا این حقه بازیها بس نیست قانون تا جایکه به نفع بعضی هاست اجرا میگردد ولی ....خدمات اداری تا جهیکه به ضرر فر هنگیا است اجرا میکنند ولی قانون را اجرا نمی کنند مانند فوق العاده کارکنان که باید 2000 باشد تازه با این همه فشار 1500 است و هزاران تبعیض دیگراز خدا بترسید ای دروغ گوها
معلم بدهکار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
شما هنوز حق التدریس پارسال رو ندادین چی میگین چرت وپرت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
0
0
یادمون هست قدیما کتاب فارسی دوم ابتدایی یه درسی داشتیم بنام چوپان......
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
0
0
لطفا حق التدریس معلم ها رو که از سال گذشته مانده پرداخت کنید. حق التریس نوعی مزد کارگری است چرا پرداخت نمیکنید؟ گناه داره. اخه معلم در سال جدید چگونه سر کلاس حاضر شود؟شما که مزد سال قبل رو ندادین؟؟؟/...در حکومت اسلامی ظلم که جایز نیست؟؟/
معلم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
0
0
واقعا متاسفم که اینهمه دروغ - میگویند حقوق معلمان کلی زیاد شده من که با حدود 25 سال چیزی ندیدم - خداوکیلی با یک زیر دیپلم از دوستان پرسیدم دقیقا چقدر حقوق می‌گیری گفت 5.5 ملیون با سابقه 25 سال و گفت حداقل حداقل صد و پنجاه ملیون هم پاداش بازنشستگی میگیرد - اما من معلم 2200 حقوق میگیرم با اجاره 1200 در تهران.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
0
0
آفرین نظرات همکاران همش عالی بود فقط چون شامل هیچ کسی نمیشه وشایدیک درصدمعلمان شامل بشه میخوان حقوق میلیونی وتبعیض قایل بشن .بریدسختی کارمعلمان ابتدایی دررتبه بندی درنظربگیرید مخصوصاپایه اول که ماپیرشدیم درپایه اول
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: