bazarnews

کد خبر: ۲۶۵۶۹
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵
به ندرت بین توانمندی های انسان و روش کار او تعارض پدید می آید. روش کار و توانمندی ها مکمل یکدیگرند. اما گاه میان ارزشهای انسانی و توانمندی های او تعارض دیده می شود.
بازار نیوز - ممکن است انسان کارهایی را بخوبی و حتی عالی و باموفقیت انجام دهد که با دستگاه ارزشی او منافات داشته باشد. احتمال دارد انسان از انجام آن کارها، کارهایی که عمر خود را بر سر آنها می گذارد، به خشنودیِ خاطر نرسد .

من نیز سالها پیش باید میان ارزشهایم و کاری که با موفقیت دنبال می کردم ، یکی را انتخاب می کردم. در سالهای میانی دهه ۱۹۳۰ در لندن به کار بانک مشغول بودم و کارم را بسیار خوب و بر اساس توانمندی هایم پیش می بردم. اما چون هیچ نوع وظیفه مدیریتی بر عهده من نبود حس نمی کردم خدمت می کنم.

می دانستم که انسانها در کانون ارزشهای من قرار دارند، اما چه سود که انسان ثروتمندترین مرده گورستان باشد؟

بی پول بودم و در آن رکود سهمگین کار دیگری هم متصور نبود و ناامید بودم. اما دست از آن کار کشیدم و چه تصمیم درستی!سنجش نهایی، ارزشهاست و باید باشد.

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: